Общи условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина led-lightwell.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ‘КУПИ’, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Посещаването и използването на електронния магазин от клиента се счита за приемане на общите му условия.
Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия, касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на осъществяване на поръчката си.
Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на складова наличност, но е възможно някой модел или дадено количество да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока клиентът ще бъде уведомен по телефон или на посочения от него електронен адрес в рамките на 24 ч от подаването на поръчката.
Приема се, че посоченият от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й.
При посочени неверни данни при подаване на поръчка – сгрешен електронен адрес, лице за контакти и/или телефон, www.led-lightwell.eu не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

Наименование на Доставчика: „ЛАЙТВЕЛЛ” ООД
ЕИК: BG204895089
Адрес по регистрация: гр. Бургас, ул. Карлово, 20А. (не е физически магазин)

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 915 35 18 факс: 02 / 915 35 25
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб-сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл.”Славейков” №4А,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата led-lightwell.eu на своя компютър, таблет или смартфон.
Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
Интернет магазина led-lightwell.eu  е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

4. ЦЕНИ, ОТСТЪПКИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, посочени на сайта са крайни и не включват опаковане и транспортиране. Цената за доставка на пратка изпратена чрез куриер в България е за сметка на клиента (освен при ползване на безплатна доставка), като в случай на отказ от получаване на пратката, клиента трябва да заплати стойносттана на транспортните разходи направени в двете посоки. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
Отстъпките в сайта са определени при закупуване на отделни стоки и количества. Освен тях при закупуване на продукти над определена стойност, предлагаме и безплатна доставка до офис на куриер. В случай на индивидуална отстъпка за клиент и отстъпка за определен брой артикули, се ползва само едната, която е с по-висока стойност.

Наличните варианти за заплащане са:

 • Чрез наложен платеж (с пощенски паричен превод) на куриерската фирма при доставка;
 • По банков път чрез превод по сметката на нашата фирма. / Избирайки заплащане по банка при финализиране на поръчката, ще видите нашата банкова сметка./ Доставката ще бъде направена след получаване на превода.
 • Плащания с банкови карти. Може да извършите плащане чрез следните кредитни/дебитни карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (BGN).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева. Плащането се извършва през сайта на ОББ, а в случай, че картата е регистрирана в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode, ще бъдете пренасочени към сайта на обслужващата Ви банка за допълнителна авторизация. ЛАЙТВЕЛЛ ООД не събира и не съхранява никаква информация за вашите платежни средства като име, номер и валидност на картата. При успешна транзакция (получена авторизация), на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането

 

5. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Ако закупената от Вас стока не отговаря на очакванията Ви или има дефект, може да я върнете или замените в рамките на 14 дни от датата на доставка. За да упражните това право е необходимо да бъдат съхранени качествата и първоначалния вид на получената стока както и да бъде върната с оригинална опаковка и етикет. 14-дневният срок за отказ не важи за стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани;
Моля, не изпращайте пратки преди да сте се свързали с нас!

След като се свържем с вас, подгответе стоката за изпращане, окомплектовайки я с оригиналната опаковка и етикет заедно с документ удостоверяващ покупката (получен заедно със стоката).
Ако стоката е с фабричен дефект или не е тази, която сте закупили се заменя БЕЗПЛАТНО от нас.
Ако стоката не ви удовлетворява, траспортните разходи се заплащат от ваша страна – таксата за връщане.
Ние ще възстановим сумата (по сметка посочена от вас) в рамките на 14 работни дни, след като сме получили върнатата стока.

ВАЖНО:
Пратки с върната стока, които поради небрежност и неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат върнати на клиента за негова сметка. Молим да не забравяте старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката. Връщания направени по начин различен от инструкциите по-горе, НЯМА ДА БЪДАТ УВАЖЕНИ.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 • «ЛАЙТВЕЛЛ» се задължава:
 • да прехвърли на клиента собствеността на заявения за покупка от него продукт
 • да достави в срок заявения от него продукт
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
 • преди да бъде изпратен всеки продукт да бъде проверен за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 • Ние гарантираме, че всички продукти са фабрично нови.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи продукта.

Отговорност.
«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които «ЛАЙТВЕЛЛ» не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на «ЛАЙТВЕЛЛ».

8. АРБИТРАЖ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на «ЛАЙТВЕЛЛ», съобразно българското законодателство.

9. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КЛИЕНТИ

Клиентът поръчва продукти и предоставя информация, необходима за изпълнение на поръчката му доброволно.
Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.
Информацията, предоставена от клиента, не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски фирми и др.), пряко участващи в процеса на обслужване и изпълнение на поръчката на клиента.
Електронният магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиента, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, «ЛАЙТВЕЛЛ» ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия.
«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на продукти и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено по e-mail в раздел „Контакти“ на сайта.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави.

10. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • «ЛАЙТВЕЛЛ» ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Share This