ТАБЛО ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Табло котировки за бензиностанцииТабло котировки за бензиностанции – това е цената за един вид гориво за едната страна на стелата. Например: за една двустранна стела за 5 вида гориво са необходими 10 модула (по 5 за всяка страна). При въвеждането на информация в стелата втората й страна работи синхронно.

Във всеки конкретен случай е възможно да се променят общите размери, цветът на светодиодите, цветът на фоновия филм и надписите и нанасянето на логото на клиента. Възможен е избор на всякакъв цвят на светлината – жълт, зелен, син или бял.

Разстояние за разчитане на информация:

Височина на цифрова индикация Максимално разстояние за разчитане на информация
За вътре:
20 мм 5 м
38 мм 10 м
57 мм 20 м
100 мм 30 м
За навън:
130 мм 40 м
210 мм 80 м
270 мм 110 м
350 мм 150 м
500 мм 200 м

Форма за контакт

Share This