ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

1. При получаването на стоката, Клиентът/Получателят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: стоката очевидно не съответства на заявената за покупка, нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В присъствие на лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол за наличие на дефекти и липси в окомплектовката.

2.  В случай, че Клиентът/Получателят не направи оглед на получената стока (вид, количество, опаковка) и не предяви претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

3. Скрити дефекти (производствени несъответствия, разлика в параметри, деформирани или окислени изводи и др.) Клиентът може да рекламира писмено в срок от 14 дни, като попълни формата за обратна връзка. В срок от два работни дни ЛАЙТВЕЛЛ ООД ще отговори за следващите действия по рекламацията.

4. Гаранционните условия за стоките са определени от доставчиците им и са дадени в спецификациите, на сайта на фирмата доставчик или в приложените към стоката документи.

5. Гаранционният срок на извършените услуги е 6 месеца след датата на получаване ако в поръчката/договор не е упоменато друго.

6  Рекламацията може да бъде отказана при: неспазване условията за съхранение и транспорт, при повреди от неправилна употреба, токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други форсмажорни обстоятелства.

7  Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.led-lightwell.eu, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. Той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително с инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, както и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА! ЛАЙТВЕЛЛ ООД си запазва правото на отказ да получи за собствена сметка отказана стока. След получаване на върната стока и прегледа й, продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена (без разходите за обратна доставка) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

8.  ЛАЙТВЕЛЛ ООД си запазва правото да изиска компенсация за нарушена или липсваща окомплектовка на продукта, нарушен външен вид, липсваща част от пълната окомплектовка, ако продуктът не е във вида, в който е изпратен или отказ, ако изобщо не е същия продукт.

9.  При рекламация или връщане на стока (по реда на ЗЗП), клиента е длъжен да представи документа (касова бележка или фактура), с които е закупена стоката. Съответния документ може да бъде представен на място при връщане на стоката в офис на ЛАЙТВЕЛЛ ООД или да бъде изпратен на e-mail – info@led-lightwell.eu, за стоки получени чрез куриерска услуга с наложен платеж.

10. При необходимост от връщане на платени с банкова карта суми по рекламирани или отказани поръчки, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

11.  При плащане по банков път, връщането на парите става обратно към същата банкова сметка.

Share This